OSNOVNI POJMOVI

U web-trgovini Natural Productsa proizvodi se naručuju popunjavanjem elektroničkog obrasca. Proizvodi se smatraju naručenim kada kupac završi postupak narudžbe. Plaćanje proizvoda moguće je pouzećem, uplatom na račun (putem e-bankarstva ili općom uplatnicom) ili putem PayPal-a.

Narudžba će se smatrati zaprimljenom:
Prilikom PayPal plaćanja – nakon što www.naturalproducts.eu dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice kupca na iznos narudžbe
Prilikom plaćanja uplatom na račun – nakon što www.naturalproducts.eu elektroničkim putem zaprimi narudžbu
Prilikom plaćanja pouzećem – nakon što www.naturalproducts.eu elektroničkim putem zaprimi narudžbu

U trenutku zaprimanja narudžbe Natural Products će e-mailom obavijestiti kupca o primitku narudžbe.
U slučaju PayPal plaćanja, ugovor će se smatrati sklopljenim kada Natural Products dobije potvrdu predautorizacije kartice kupca na iznos narudžbe i kada potvrdi da je proizvod spreman za slanje.

Sukladno uvjetima kupnje, kupac može biti svaka fizička ili pravna osoba koja naruči najmanje jedan proizvod, unese tražene podatke i plati naručeni proizvod putem internet stranice www.naturalproducts.eu, vlasništvo tvrtke Natural Products d.o.o. (u daljnjem tekstu Natural Products). Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, neovisno o kupcu.
Ako su u podacima o kupcu uneseni podaci o pravnoj osobi, kupcem se smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca – pravne osobe.
Kupac je odgovoran za točnost svih upisanih podataka.
Isporučitelj naručenih proizvoda je Natural Products d.o.o., Višegradska 17, 10000 Zagreb, OIB 99692987686

POSLOVNA SPOSOBNOST

Prihvaćanjem Uvjeta prodaje kupac mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kupac je odgovoran za točnost i potpunost podataka upisanih prilikom registracije.

CIJENE PROIZVODA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Natural Products se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene.
Sve cijene navedene u web-trgovini izražene su u kunama bez PDV-a (Natural Products trenutno nije u sustavu PDV-a).
Izražene cijene ne uključuju trošak dostave, koji se posebno zaračunava (pojedinosti su iskazane u web-trgovini).

NARUDŽBA I SKLAPANJE UGOVORA

U web-trgovini Natural Productsa proizvodi se naručuju popunjavanjem elektroničkog obrasca. Proizvodi se smatraju naručenim kada kupac završi postupak narudžbe. Plaćanje proizvoda moguće je pouzećem, uplatom na račun (putem e-bankarstva ili općom uplatnicom) ili putem PayPal-a.

Narudžba će se smatrati zaprimljenom:
Prilikom PayPal plaćanja – nakon što www.naturalproducts.eu dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice kupca na iznos narudžbe
Prilikom plaćanja uplatom na račun – nakon što www.naturalproducts.eu elektroničkim putem zaprimi narudžbu
Prilikom plaćanja pouzećem – nakon što www.naturalproducts.eu elektroničkim putem zaprimi narudžbu

U trenutku zaprimanja narudžbe Natural Products će e-mailom obavijestiti kupca o primitku narudžbe.
U slučaju PayPal plaćanja, ugovor će se smatrati sklopljenim kada Natural Products dobije potvrdu predautorizacije kartice kupca na iznos narudžbe i kada potvrdi da je proizvod spreman za slanje.

 

DOSTAVA PROIZVODA

Proizvodi se šalju putem dostavne službe Overseas Express. Paketi se dostavljaju isključivo radnim danom, od ponedjeljka do petka, na navedenu adresu dostave.

Dostava u Hrvatskoj
Sve narudžbe/uplate zaprimljene radnim danom do 15 sati šalju se istoga dana, a isporučuju slijedeći radni dan u vremenu između 8 i 20 sati. Dostava na otoke odvija se prema rasporedu dostavne službe.
Trošak dostave plaća kupac, a u cijenu je uključeno pakiranje proizvoda.
Za narudžbe vrijednosti iznad 499 kn dostava je besplatna.

Dostava u Europi
Sve narudžbe/uplate zaprimljene radnim danom do 15 sati šalju se istoga dana, a isporučuju u periodu od 1 do 8 radnih dana, ovisno o državi dostave.
Primatelji iz država koje nisu članice EU podliježu troškovima carinjenja. Prije narudžbe molimo da nas kontaktirate radi informacija o troškovima carinjenja.
Cijena dostave ovisi o težini proizvoda i zoni/državi slanja.
Trošak dostave plaća kupac, a u cijenu je uključeno pakiranje proizvoda.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Natural Products je obvezan isporučiti naručeni proizvod u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Osobno preuzimanje proizvoda nije moguće. Natural Products proizvode isporučuje isključivo putem dostavne službe.

 

NEISPRAVNE POŠILJKE, MATERIJALNI NEDOSTACI PROIZVODA

Natural Products odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem web-trgovine, u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske, posebno sa Zakonom o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakiraju se i slažu na način da se redovitim rukovanjem u dostavi ne oštete. U slučaju pošiljke vidljivo oštećene u transportu, kupcima se savjetuje da istu ne preuzimaju. Mole se kupci da kontaktiraju Natural Products radi prevladavanja mogućih teškoća.
Kupac je slobodan odbiti primitak proizvoda oštećenog u transportu i neće biti terećen za troškove dostave.
Kupac je dužan provjeriti ispravnost narudžbe, uspoređujući primljene proizvode s računom. Ukoliko nešto nedostaje obvezan je u roku osam dana uputiti pisani prigovor Natural Productsu. Naknadne reklamacije neće se uvažiti.
Potpisom potvrde o primitku pošiljke kupac potvrđuje da nema prigovora na dostavljene proizvode.
Odbijanjem primitka neispravne pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti Natural Productsu. U slučaju skrivenog nedostatka proizvoda, a što kupac može utvrditi tek uvidom u proizvod, omogućuje mu se jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjena proizvoda ili umanjenje cijene.

REKLAMACIJE I POVRAT PROIZVODA

Kupac ima pravo prigovora i povrata pošiljke:
– ukoliko je zaprimio pošiljku koja ne odgovara narudžbi;
-ukoliko je zaprimio pošiljku s nenaručenim proizvodom.

Prigovori se šalju: e-mailom na info@naturalproducts.eu, faksom na 01/555-8990 ili pismeno na adresu Natural Products d.o.o., Višegradska 17, 10000 Zagreb.
Natural Products će pismeno potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača).
U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora, povrat plaćenog iznosa ili na zamjenu proizvoda.
Natural Products će prihvatiti povrat svih gore navedenih proizvoda o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan i da u kupca ne postoji nikakva odgovornost.

PRAVO NA RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana primitka narudžbe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:
– ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje – ukoliko je bila otvorena nakon dostave;
– ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nepopravljivo pomiješana s drugim sadržajima;
– ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je o tome dužan obavijestiti Natural Products i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.
Natural Products će potvrditi primitak obavijesti o jednostranom raskidu.
Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu predana u posjed roba koja čini predmet ugovora ili osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik.
Ukoliko kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Natural Products se obvezuje izvršiti povrat primljenog novca, zajedno s troškovima isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana povrata robe ili nakon dostavljenog dokaza da je roba poslana.
Povrat novca vrši se na isti način na koji je izvršena uplata. Ako kupac pristane na drugi način povrata novca, ne snosi troškove povrata.
Kupac je dužan robu poslati bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu.
Troškove povrata robe snosi kupac.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti kupnje zajedno s Uvjetima korištenja čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji između poduzeća Natural Products d.o.o. i kupca.